Hur kan vi få det kvalificerade samtalet om scenkonst att fortleva på dagstidningarnas kultursidor och i Nummer.se? Det diskuteras vid ett seminarium i Malmö på tisdag. Foto: ur DN 11/11 2014
Nyheter [2014-11-12]

Så ska teaterkritiken överleva

Nummers framtid oviss

* Nummer.se rapporterar om scenkonst med Riksteatern som huvudman fram till årsskiftet. Vi arbetar fortfarande på en annan ekonomisk lösning för att kunna fortsätta föra det viktiga samtalet om scenkonst under Nummers flagg.

* Läs vår tidigare artikel om Riksteaterns beslut att lägga ned Nummer här.

* Läs branschens kommentarer om Nummers nedläggning här.

* Läs vår intervju med Riksteaterns vd Magnus Aspegren om Nummers nedläggning här.

MALMÖ. Nummer.se står inför en eventuell nedläggning och utrymmet för scenkritik i dagstidningarna blir allt mindre. Med hopp om förändring debatteras detta under ett seminarium vid Teaterhögskolan i Malmö på tisdag.

Den 18 november anordnar Sveriges Teaterkritikers Förening tillsammans med Teaterns Teori och Praktik vid Teaterhögskolan i Malmö en debatt om mediakrisen och teaterkritikens framtid.

Akut anledning är hotet om nedläggning av scentidningen Nummer.se, samt sammanslagningen av Sydsvenska Dagbladets och Helsingborgs Dagblads kulturredaktioner, med minskat utrymme och minskat antal röster i det offentliga samtalet som följd. Dessutom läggs Kvällspostens och GTs lokala kulturredaktioner i Malmö och Göteborg ner.

Kvällens frågeställning är hur företrädare för offentligfinansierade kulturinstitutioner kan reagera på denna utarmning av det kritiska samtalet. Många har på senare tid efterlyst en kriskommission för att hantera medialandskapets oroande snabba förvandling. Behöver scenkonsten den kvalificerade kritiken? Måste det till ett public service-uppdrag för att rädda mångfalden av röster?

I debatten är länsteatrarna representerade, liksom cheferna för Malmö stadsteater och Helsingborgs stadsteater samt Svensk Scenkonsts chef Ulrika Holmgaard. Dessutom deltar företrädare för Teaterförbundet, Region Skåne, Kulturrådet och det fria scenkonstlivet i Skåne.

Plats för debatten: Teaterhögskolan i Malmö, Bergsgatan 31, studio A. Tid: 18 november kl 18. Det är fri entré och öppet för alla.

* Nummer.se kommer att rapportera från debatten med en artikel som publiceras nästa vecka.

Nummer.se

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare