Nyheter [2014-10-23]

Regeringen vill satsa på allianserna

Mer pengar till frilansare i scenkonstallianserna, Skapande skola och kulturskolan. Det är några av satsningarna som regeringen föreslår på kulturområdet.

I dag lade regeringen fram sitt förslag till budget. För scenkonstområdet föreslås att 20 miljoner kronor tillförs teater-, musik– och dansallianserna som ger frilansare en anställningstrygghet mellan de allt vanligare korta visstidskontrakten.
– De fria kulturarbetarna arbetar ofta under tuffa förhållanden. Regeringens satsning gör att fler kulturskapare får möjlighet att arbeta under förbättrade villkor, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Branschorganisationen Svensk Scenkonst ser positivt på förstärkningen av allianserna liksom på beskedet om pensionsfrågan:
– Dagens budgetbesked gör att vi kan fortsätta förhandlingarna om det nya pensionssystemet med en garanti för att de medel som frigörs stannar inom scenkonsten. Vi förutsätter att regeringen också infriar det gamla löftet till de anställda att inbetalade premier ska gå till pension, säger Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst.

Andra satsningar är en förstärkning av kultur- och musikskolan med 400 miljoner kronor fördelat på fyra år, vilket ska möjliggöra sänkta avgifter samt en förstärkning av Skapande skola med 25 miljoner konor för 2015 och 30 miljoner årligen 2016-2018. Tanken med Skapande skola är att barn och unga ska få ta del av professionell kulturverksamhet i skolan. Regeringen vill också att den kommunala kulturskolan och grundskolan samarbetar om Skapande skola.
– Ett levande kulturliv – tillgängligt för alla – ger bildning samt kulturell och intellektuell stimulans, och bidrar till att vår demokrati fördjupas, säger Alice Bah Kuhnke.
Regeringen vill också satsa på fri entré till vissa statliga museer,  kulturverksamhet och konstnärlig gestaltning i miljonprogramsområden samt på en utbildningsinsats om rasism och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Myndigheten för kulturanalys, grundad 2011, föreslås däremot avvecklas. Förslaget är att kulturbudgeten utökas med 252 miljoner kronor till 7,1 miljarder kronor.

Artikeln uppdaterad.


Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare