Magnus Aspegren, vd på Riksteatern, vill prioritera det konstnärliga initiativet. I det arbetet prioriteras Nummer.se bort från och med nästa år. Foto: Anna Hedelius
Nyheter [2014-05-22]

Aspegren om att Nummer läggs ned

STOCKHOLM. Nummer.se läggs ned vid årsskiftet. Det beslutade Riksteaterns styrelse i eftermiddags. Så här kommenterar Riksteaterns vd Magnus Aspegren beslutet.

Varför beslutar ni att lägga ned Nummer?
– Sedan jag började som vd har jag insett att vi på Riksteatern måste arbeta målmedvetet med det konstnärliga innehållet genom ett konstnärligt initiativ. Vi är i behov av att bygga arrangörsskapet och få folkrörelsen att leva vidare. I det arbetet behöver vi alla resurser. Den så pass stora peng som finansierar Nummer måste vi använda på andra sätt. Därför upphör vi med finansieringen av sajten.

Nummer är inte sällan den enda rikstäckande tidning som bevakar premiärer på mindre orter i landet. Den är dessutom gratis och tillgänglig för alla med en dator. Ligger inte det i linje med er folkbildningstanke?
– Jo, Nummer är och har varit en viktig aktör, som gör ett fantastiskt arbete för scenkonsten. Men tyvärr måste man ibland prioritera. Nu prioriterar vi det konstnärliga arbetet i folkrörelsen och att bygga arrangörsskapet.

Nummer har i mångt och mycket blivit branschens och de verkligt teaterintresserades tidning. Hur kommer ni på Riksteatern att bemöta eventuella protester mot nedläggandet?
– Riksteatern är en demokratisk folkrörelse med 40 000 medlemmar. Alla dessa medlemmar kanske inte står bakom ett sådant här beslut. Kring vissa beslut har man olika uppfattning, men de måste ändå tas i styrelsen. I detta fall var styrelsen enig, även om vi förstår att Nummer är en viktig aktör. Om det finns andra aktörer som vill ta över Nummers roll är vi naturligtivs öppna för det. Pengarna vi har lagt på Nummer kommer vi nu att portionera ut i andra delar av verksamheten, när vi lägger budgeten för 2015.

Hur ska ni kommunicera ert budskap i framtiden?
— Till det måste jag få återkomma. Vi utvecklar organisationen på flera andra sätt, bland annat genom en stor IT-plattform. I övrigt är ingenting klart.

* Magnus Aspegren kommenterar också beslutet på Riksteaterns blogg, som går att läsa här.

Anna Hedelius

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare

7
  1. Pingback: Nummer lägger ner till årsskiftet | .txt