Nummer

Samiska teatern saknar stöd

Orsaken är att teatern lämnat in sin ansökan för sent och Sametinget har nu begärt en förklaring till förseningen. Men det finns ingen risk att teatern blir utan stöd:
– Det står ju i regleringsbrevet att Samiska teatern ska få stöd men det står ju inte hur stort stöd de ska få, säger kulturnämndens ordförande Karin Mannela till Nummer.
Ärendet kommer i stället att tas upp på kulturnämndens nästa möte den 12 januari.

Är det risk att de får ett lägre stöd eftersom de kommer in med ansökan för sent?
– Det kan ju vara det men jag tror inte att den risken är överhängande, säger Karin Mannela.

Samiska teatern står för närvarande utan chef sedan Lena Engqvist Forslund lämnade teatern för en ny chefspost på Teater Västernorrland i början av hösten. Ny chef är så gott som klar men vem det blir är ännu inte offentligt, enligt tf teaterchef Ellen Marit Labba som inte vill uttala sig om stödet utan hänvisar till styrelseordförande Sara Larsson. Nummer har sökt henne utan att lyckas.

Exit mobile version