Nummer

Nummer och framtiden

Som tidigare rapporterats finansieras inte längre Nummer.se av Riksteatern. Det har alltså länge sett ut som om sajten helt ska gå i graven (läs tidigare artiklar om detta här). I detta nu publicerar vi inte recensioner och artiklar med någon regelbundenhet på sajten, men vi har ännu inte helt gett upp hoppet om att driva Nummer.se vidare. I januari beviljades vår ansökan om tidskriftsstöd från Kulturrådet. Dessa pengar – 125 000 kr för 2015 – är dock långt ifrån tillräckliga för att kunna fortsätta bedriva Nummer.se i den omfattning vi hittills gjort, det vill säga med ett trettiotal recensioner och nyhetsartiklar varje månad från våra frilansande kritiker och reportrar utspridda över hela landet.

För närvarande arbetar våra hjärnor och pennor febrilt för att hitta alternativa finansiärer, så att vi kan ro ihop budgeten. Även Länsteatrarna bedriver en förstudie för att se hur Nummer.se skulle kunna drivas vidare med dem som huvudman.
I arbetet med att rädda Nummer kan även du hjälpa till! Hör gärna av dig till chefredaktör Anna Hedelius (anna.hedelius(at)nummer.se) om du har idéer (och/eller några kronor över…) för hur Sveriges i särklass bredaste scenkonstsajt ska kunna leva vidare, till gagn för scenkonstsamtalet i hela landet.

* Läs tidigare artiklar om Nummers finansiella problem här.

Exit mobile version