Det är framför allt män som regisserar svensk opera. Det framgår av SVT Kulturnyheternas undersökning. Foto: Göteborgsoperan
Nyheter [2012-04-25]

Opera – en manlig historia

REFLEXION. Operaregi är huvudsakligen en manlig business i Sverige. De senaste sju åren har andelen manliga regissörer på Göteborgsoperan, Kungliga Operan i Stockholm och Malmö opera varit 91, 84 respektive 69 procent.

Obalansen mellan könen vad gäller regissörer i Sveriges största operahus är ett faktum. Det framgick med all önskvärd tydlighet när SVT Kulturnyheterna tog sig för att räkna hur många män respektive kvinnor som har anlitats för regiuppdrag de senaste sju åren. Siffror som 91, 84 och 69 (procent män) talar sitt tydliga språk.

SVT Kulturnyheterna skickade även ut en enkätundersökning till Sveriges tre största operahus, för att fråga om och hur de ska jobba för en jämnare könsfördelning i framtiden. I denna framgår att operahusens chefer tycks medvetna om problemet och säger sig arbeta med den – dock med varierad framgång.

– Jag tycker det är en viktig fråga att få in kvinnliga regissörer och vi arbetar långsiktigt med den, svarar Lise-Lotte Axelsson, chef på Göteborgsoperan, där andelen manliga regissörer har varit 91 procent under de senaste sju åren.

– Vi arbetar medvetet genom hela organisationen med att ha en jämn könsfördelning, svarar Birgitta Svendén, vd på Kungliga Operan med 84 procent manliga regissörer under samma tid.

– Då det gäller regissörer försöker vi uppnå balans mellan kvinnliga och manliga. /…/ Tyvärr lyckades vi denna säsong inte engagera fler, främst beroende på att vi var sent ute och att flertalet redan hade engagemang, svarar Bengt Hall, teaterchef på Malmö opera, vars 69 procent manliga regissörer nästan ter sig som en jämvikt i sammanhanget.

Säga vad man vill, men ibland är det trots allt kanske procenten snarare än avsikten som räknas.

SVT Kulturnyheternas undersökning i sin helhet går att läsa här.

I Nummer kan du läsa följande, till ämnet, angränsande artiklar:
Alle man på scen – om övervikten av manliga rollfigurer på scenerna.
Recension av Lady MacBeth från Mzensk, där Nummers operakritiker Ditte Hammar resonerar kring den manliga blicken inom operan.
Recension av Lucrezia Borgia på Göteborgsoperan, där Ditte Hammar resonerar kring sexismen på operascenerna.

Nummer.se

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare