Fördjupning [2010-08-27]

Kulturdebatt med pyspunka

Ordet "emancipatorisk" skapade en märklig pyspunka i debatten Den lilla jävla kulturen, på dans- och teaterfestivalen i Göteborg. Liv Landell Major var där för att rapportera om debattens annars givande vågor för Nummers räkning.

”Nu ska jag gå hem och slå upp vad ’emansapitorisk’ betyder!”
   Med den repliken fixade Helena Nyhus (S) pyspunka på Barnteaterakademins debatt Den lilla jävla kulturen, på dans- och teaterfestivalen i Göteborg i måndags. Nyhus som är högsta kulturhönset i stada skruvade sedan lite på sig, och såg liksom busigt förtjust ut.

Jag väljer att tro att det hela var en ironisk markering gentemot riksdagskandidaten Jasenko Selimovic (FP), som genom den två timmar långa debatten gång på gång använt ordet emancipatorisk i sina punchlines.
   För det får bara inte vara sant att kulturnämndens ordförande i min hemstad inte förstår det ordet. Inte enbart för att en människa på hennes position kan förväntas vara bildad eller åtminstone hyfsat allmänbildad, utan givetvis också för att emancipationen en gång bände upp dörrarna till politiken för europeiska kvinnor i stort. Utan emancipationen – ingen kulturnämndsordförande med namnet Helena.

Men okej. Vi säger att den nya Nyhusgrodan var en kokett underdogprotest mot den välartikulerade teaterchefen från Balkan och hans kampanj för en professionalisering av svenska kulturarbetare.
   Selimovic ångar på mot riksdagen med en ”tell it like it is”-retorik, där han efterlyser högre kvalitetskrav på kultur och kulturarbetare – det skulle ge en statushöjning, högre löner och skilsmässa från det svenska kulturbidragsträsket. En sådan tankemodell uppfattas lätt som – och är i viss mån de facto – elitistisk, vilket föga förvånande provocerade Selimovics motdebattörer.
   Nyhus protesterade genom att berätta hur mycket beröm Göteborg får för sitt långsiktiga tänk när det gäller kulturbidrag, och påpekade att det är Folkpartiet som har försämrat a-kassan. På det replikerade Selimovic att han vill bort från bidragstänket.

En tyngre invändning kom från America Vera-Zavala – politisk debattör och konstnärlig ledare för Botkyrka Communityteater och dans. Vera-Zavala som är autodidakt tog sig själv som exempel på att de låga tröskar till kultursektorn som Selimovic kritiserar inte nödvändigtvis måste sänka den konstnärliga kvaliteten. Systemfelet är snarare att kulturen utgör en så liten del av statsbudgeten att radikala förbättringar inte är reellt möjliga, slog Vera-Zavala fast.

Det sönderkramade men i kulturdebattsammanhang ofrånkomliga begreppet kvalitet togs upp av Claes Rydberg – ny kulturchef i Västra Götalandsregion tillika gammal symfonirockare och enligt egen uppgift fascinerad av nutida dans. Rydberg ifrågasatte Selimovics tolkning av kvalitet som något objektivt, och tyckte att innebörden måste breddas och tolkas relativt.
   Ungefär där började debatten som debatter ofta gör att bölja fram och tillbaka och runt, för att vitaliseras av slagfärdiga publikkommentarer signerade bland andra Martin Theorin från Teater Pugilist. Sammanfattningsvis en rätt givande tillställning, den märkliga pyspunkan till trots.

Länkar
FP vill sortera bort skräpkulturen
Barnteaterakademin
Göteborgs dans- och teaterfestival
Nummer på plats under festivalen

Liv Landell Major

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare