Nyheter [2010-02-15]

Kvinnliga skådespelare sexuellt trakasserade på jobbet

JÄMSTÄLLDHET. Idag presenteras resultatet  av Sveriges Radios Ekoredaktions enkät om sexuella trakasserier som gått ut till Teaterförbundets medlemmar. Nästan varannan kvinnlig skådespelare i enkäten svarar ja på frågan om de utsatts för detta på sin arbetsplats. På Teaterförbundet är man "inte jätteförvånad" över siffrorna. Där har en checklista för jämställdhet tagits fram med riktlinjer för hur allt från rollbesättning till avklädda scener ska hanteras.

Att sexuella trakasserier inom teater och film är vardagsmat är ingen hemlighet. Fram till nu har det dock saknats siffror för hur omfattande problemet är. Sveriges Radios Ekoredaktion har därför låtit göra en stor undersökning där en enkät skickades ut till de som jobbar i scenkonstbranschen. Över 1 600 scenkonstnärer har besvarat den. Bland svaren finns över 300 beskrivningar av ”våldtäktsförsök, fysiska närmanden och krav på sexuella prestationer”. Ekot kallar det ”en konstnärlig värld full av sexuella trakasserier”.


En kvinnlig skådespelare skriver i sitt enkätsvar: ”Jag var på turné och teaterchefen var med på en middag. Jag nämner vid något tillfälle under samtalet att han gärna ska komma ihåg mig till nästa säsong för nya roller. Sen när han ska gå, ska han ju gå till rummet på samma hotell som jag bor på och han lutar sig fram till mig och säger ’Jag bor i nummer 32’ …”


Av dem som deltar i Ekots undersökning har var tredje kvinna som arbetar inom teater och film blivit sexuellt trakasserad. Mest utsatta är kvinnliga skådespelare, av dem är nästan varannan i enkäten drabbad. Medan de som främst utsätter andra för sexuella trakasserier är manliga arbetsledare, som chefer och regissörer.
   Ulla Svedin, ordförande i Teaterförbundets arbetsgrupp för jämställdhet och diskrimineringsfrågor är inte jätteförvånad över Ekots siffror.
   – Vi har vetat om problemet, men inte känt till i vilken utsträckning det förekommer sexuella trakasserier. Jag är inte jätteförvånad, fast det känns tråkigt. Men det är bra att frågan kommer upp, för det har varit tyst om det här. Det här hjälper fler att berätta, att känna att man inte behöver tiga. Och det är bra att vi nu har ett underlag att arbeta vidare utifrån.Hur?
– På scenkonstområdet har vi redan ett samarbete med arbetsgivarparten Svensk Scenkonst vad gäller all form av diskriminering, och erbjuder bland annat utbildning på arbetsplatserna. Det är viktigt. Nu under våren kommer den handledning vi utarbetat tillsammans.Hur ska den användas?
   – Som en hjälp att arbeta med de här frågorna på institutionsscenerna. Men den kan förstås även användas av frigrupper och privatteatrar. Vi ska även försöka få till ett samarbete med tv. Vi har också vidareutvecklat vår checklista för jämställdhet.Vad är det?
   – En hjälp för arbetsplatserna att hålla koll på alltifrån hur resurser fördelas och används, hur val av dramatik och regissör görs, till frågor om hur rollbesättning, gestaltning, och hur avklädda scener ska hanteras.


Ulla Svedin lyfter fram två punkter:

   – Viktigt att komma ihåg är för det första att sexuella trakasserier inte har med sex att göra, utan det handlar om maktutövning. För det andra, med tanke på att den här branschen i så hög grad består av kortare anställningskontrakt är det viktigt att ledningen på en arbetsplats visar tydlighet och kräver ansvar. Att en regissör till exempel, som under en kort period kommer in för en föreställning och med arbetsledande funktion för många arbetsgrupper, får behövligt stöd för och information om hur man arbetar med jämställdhetsfrågor och sexuella trakasserier.

Resultaten från Ekots enkät publiceras idag måndag 15 februari i Ekot, P1-morgon, Studio Ett, Kulturnytt, Mitt i musiken, Radio Stockholm och i flera andra program i Sveriges Radio.


LÄNK:
Mer om Ekots kartläggning


TIDIGARE I NUMMER
Tolv chefer har gjort genusläxan
Ekoenkät om sexuella trakasserier
Ridå för Ribaud
Sextrakasserier på Kungliga Operan
Teaterns manliga geni(talier)
Rör inte min sexuella neuros

Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare