Nyheter [2010-01-20]

Ekoenkät om sexuella trakasserier

NYHET. Senaste tidens uppmärksammade fall av sexuella trakasserier på Kungliga Operan har tillsammans med utgivningen av Katarina Wennstams roman Alfahannen fått fart på medierapporteringen om dessa problem inom film- och scenkonstbranschen.
   Just nu gör Sveriges Radios Eko-redaktion en enkät om hur frekvent förekomsten av sexuella trakasserier är i scen- och mediebranschen.

En enkät från Sveriges Radios Eko-redaktion gick för en dryg vecka sen ut till de av Teaterförbundets cirka 8000 medlemmar som har registrerat sina e-postadresser hos fackförbundet. Frågorna som ställs handlar om sexuella trakasserier och diskriminering på grund av kön, om man själv råkat ut för detta på sin arbetsplats eller sett någon annan drabbas. 


Reportern Jesper Lindau fick idén att undersöka problemet redan i höstas, eftersom han tyckte att sexuella trakasserier och könsdiskriminering verkade vara ett så utbrett, men samtidigt nedtystat problem.
   – Jag hörde om ett fall på en middagsbjudning och tyckte att det var så märkligt att såna här händelser cirkulerar som skrönor i teatervärlden, att alla i branschen känner till vad som händer, men att det så sällan anmäls, trots att det handlar om lagbrott, säger Jesper Lindau till Nummer.se.


Efter rapporten Plats på scen som kom 2006, och som var en genomlysning av jämställdheten inom scenkonstområdet, stod det klart att sexuella trakasserier och diskriminering på grund av kön var vanligt förekommande i teaterbranschen. Teaterförbundet har idag en särskild arbetsgrupp för dessa frågor, som bland annat anordnat utbildningar för teaterchefer och teateranställda i hur man hanterar dessa problem när de uppstår. Någon statistik över hur utbrett problemet är har dock inte funnits att tillgå. Ekoredaktionens oberoende enkät, som medlemmarna i Teaterförbundet har ytterligare en vecka på sig att besvara, blir alltså den första statistiken som tas fram.


Ulla Svedin är ordförande arbetsgruppen för jämställdhet- och diskrimineringsfrågor på Teaterförbundet och hon ser fram emot resultatet av Sveriges Radios enkät, som hon tror kan bli mycket användbart för Teaterförbundets fortsatta arbete med dessa frågor.
   – Det här med sexuella trakasserier på teatern är inget nytt, vare sig för oss eller för arbetsgivarna, och att det inte anmäls oftare beror mycket på anställningsförhållandena i en sån här bransch där närmare 80% är visstidsanställda. 
   – Det ligger i sakens natur att man inte vill bli betraktad som besvärlig, säger Ulla Svedin. 

Cecilia Djurberg

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare